Ana Sayfa
Özel Dosyalar
İnsan ve Toplum
İz Bırakanlar
Faydalı Bilgiler
 
Kültür Sanat
Polemik
Sudoku Oyna
Sesli Kütüphane
İletişim
Hakkımızda
Ö. Çetin Engin
Saflık, tarife muhtaç...
İrfan Atasoy
İyiyim!..
Vehbi Abimizin yazıları
"O büyük günde buluşuncaya kadar sevenlere sabır, selamet;
Mahrum kalmışlara da insaf ve itidal dilerim..." - Vehbi Arvas
kültür sanat kategorisine ait içerikler
 
Emmy Ödülleri'ne İngiliz damgası
25 Kasım 2008 Salı | 19:38
İngiliz televizyon yapımları 10 kategoriden 7'sini kazandı.
Sinemalarda yaş sınırı denetimi!
25 Kasım 2008 Salı | 19:31
Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı, ‘yaş sı­nı­rı­’na uyu­lup uyul­ma­dı­ğı­nı in­ce­le­mek için si­ne­ma sa­lon­la­rın­da de­ne­tim ya­pa­cak.
En pahalı "Han İçi"
25 Kasım 2008 Salı | 19:29
Osman Hamdi’ye 2.2 mil­yon YTL
'Pandora'nın Kutusu' 23 Ocak'ta Açılıyor
25 Kasım 2008 Salı | 19:26
Uluslararası festivallerden ödüllerle dönen Yeşim Ustaoğlu imzalı "Pandora'nın Kutusu", 23 Ocak'ta vizyona girecek
İ­pek Yo­lu geç­mi­şini a­rı­yor
24 Kasım 2008 Pazartesi | 21:23
Türk, Hint, Arap, İran, Yu­nan ve Ba­tı me­de­ni­yet­le­ri ara­sın­da 3 bin yıl et­ki­le­şim sağ­la­yan İpek Yolu’nun kül­tü­rel ola­rak can­lan­dı­rı
Kültür Sanat Ajandası
24 Kasım 2008 Pazartesi | 21:21
Kültür ve sanat etkinlikleri yine bu hafta dop dolu...
Bin yıl­dır ‘te­pük’lü­yo­ruz!
23 Kasım 2008 Pazar | 13:35
Tep­mek, “tekmele­ye­rek vur­mak” an­la­mın­da­ki fi­il­den ge­len “te­pük”oyu­nu, fut­bo­lun es­ki bir bi­çi­mi sayılıyor. Yani bin yıldır 'tepük
İstanbul âşığı Polonyalı Türkiye’de!
23 Kasım 2008 Pazar | 13:27
Po­lon­ya’nın mil­li şai­ri Adam Mic­ki­ewicz, ha­ya­tı­nın son gün­le­ri­ni ge­çir­di­ği İs­tan­bul’da ulus­la­ra­ra­sı bir kon­grey­le anı­lı­yor.
Pa­ris’te­ki Os­man­lı­lar
23 Kasım 2008 Pazar | 13:23
Os­man­lı Ban­ka­sı Mü­ze­si, 1908 ih­ti­la­li­nin yü­zün­cü yıl­dö­nü­mü se­be­biy­le dü­zen­le­nen ve Pa­ris’te ya­şa­yan Os­man­lı­la­rın ha­ya­tı­
Kırım edebiyatının büyük kaybı
20 Kasım 2008 Perşembe | 19:33
Kırım Tatarlarının en ünlü şairi Şakir Selim hayata veda etti.
Tür­ki­ye dünyayı cezbediyor
20 Kasım 2008 Perşembe | 09:36
Tür­ki­ye’nin zen­gin ta­ri­hi ve kül­tü­rel mi­ra­sı­nı yurt dı­şın­da an­la­tan 6 ser­gi, şu ana ka­dar yüz­bin­ler­ce ki­şi ta­ra­fın­dan zi­ya­ret
Ar­jan­tin’den bile yar­dım gelmiş
20 Kasım 2008 Perşembe | 09:32
Mos­tar der­gi­sinin, Ka­sım sa­yı­sın­da yer alan bir araş­tır­ma­ya gö­re Mil­li Mü­ca­de­le yıl­la­rın­da Ana­do­lu’ya Ar­jan­tin’den bi­le pa­ra y
Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I-II
18 Kasım 2008 Salı | 21:32
Kendi özümüzü, kültürümüzü ve daha da önemlisi benliğimizi öğrenmenin tek ve yegâne yolu Osmanlca'dan geçmektedir. Yüzyıllar boyu üç kıtaya hükme
   << Önceki Sayfa No : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 Sonraki >>   
Toplam 2117 Kayıt
 
 
  Sesli Kütüphane
- Gayrısına aşk demeye utanıyor insan..!
- Kötülük edeni affet (Vehbi Arvas)
- Huri
- Cariyenin Aşkı
- Türkler Amerika'ya ne zaman gitti
   
  polemik
- 'Osmanlıca bilmeyen entelektüel olamaz'
- Mısır Mısırlılarındır..
- ‘Muhteşem Yüzyıl’da göze takılanlar (2)
- ‘Muhteşem Yüzyıl’da göze takılanlar...
- Cehalet mi İhanet mi?
   
  faydalı bilgiler
- Aura Cleanmax artık webde...
- Soğuk algınlığı ve tedavi yöntemleri...
- Yemek dediğin bozulur!..
- Ekmekteki Gizli Tehlikeye Dikkat
- Uçak Yemeği Neden Lezzetsiz?
   
  iz bırakanlar
- Mehmet Oruç...
- Koca Yusuf: Bir efsane...
- Habib Burgiba (Tunus Devleti'nin Kurucusu)
- Nurullah Ataç...
- Mehmet Yücel: Sıradışı Profesör
   
  insan ve toplum
- Hicri yılbaşı gecesi...
- Kurban Bayramınızı tebrik ederiz...
- Arefe gününün önemi...
- Bir Kurban, Bin Dua...
- Hüseyin Hilmi Işık...
   
  özel dosyalar
- Bir Ateistin Hidayeti (5)
- Bir Ateistin Hidayeti (4)
- Bir Ateistin Hidayeti (3)
- Bir Ateistin Hidayeti (2)
- Bir Ateistin Hidayeti (1)
   
  kültür sanat
- Türk sinemasını bekleyen büyük tehlike…
- Sinemeseverler Azalıyor mu?
- Kâbe'deki Osmanlı Revakları Yıkılmayacak...
- TGRT FM 19 Yaşına Girdi....
- Van seyahatim...
   
  Saatli Maarif
- Günün Sözü
- Hakkımızda
   
SaatliMaarif.com
Sınırı çizilen her özgürlük tanımı kalemimizin mürekkebidir....
Bir Derinev Yapımı