Ana Sayfa
Özel Dosyalar
İnsan ve Toplum
İz Bırakanlar
Faydalı Bilgiler
 
Kültür Sanat
Polemik
Sudoku Oyna
Sesli Kütüphane
İletişim
Hakkımızda
Ö. Çetin Engin
Saflık, tarife muhtaç...
İrfan Atasoy
İyiyim!..
Vehbi Abimizin yazıları
"O büyük günde buluşuncaya kadar sevenlere sabır, selamet;
Mahrum kalmışlara da insaf ve itidal dilerim..." - Vehbi Arvas
Keanu Reeves'dan Bilim Kurgu Filmi
12 Aralık 2008 Cuma | 01:11

Filmin Künyesi

DÜN­YA­NIN DUR­DU­ĞU GÜN
(The Day The Earth Sto­od Still)
***
Türü: Bilimkurgu / Uzay
Yö­net­men: Scott Der­rick­son
Oyun­cu­lar: Kea­nu Ree­ves, Jen­ni­fer Connelly, Ja­den Smith
Se­nar­yo: Da­vid Scar­pa

Filmin konusu

Si­ne­ma sa­lon­la­rın­da iki yer­li ya­pı­mın, "A.R.O.G." ve "Mu­ro"nun, dam­ga­sı­nı vur­du­ğu bay­ram ta­ti­li­nin ikin­ci haf­ta­sın­da se­yir­ci­yi, 1951 ta­rih­li bi­lim­kur­gu kla­si­ği­nin ye­ni çev­ri­mi se­lam­lı­yor. İnsa­noğ­lu­nun son ya­rım asır­da al­dı­ğı yo­lu göz­ler önü­ne se­ren Scott Der­rick­son'ın yö­net­ti­ği "12.12.08 Dün­ya­nın Dur­du­ğu Gün"de Kea­nu Ree­ves, Jen­ni­fer Con­nelly, Ja­den Smith ile Kathy Ba­tes rol alı­yor. So­ğuk Sa­vaş dö­ne­min­de yap­tı­ğı gön­der­mey­le çok ko­nu­şu­lan film, dün­ya­nın bek­le­di­ği bü­yük kri­zi uzay­lı­la­rın gö­zün­den ak­ta­rı­yor. Fil­min ko­nu­su şöy­le:
Ün­lü bi­lim­ci Dr. He­len Ben­son, ken­di­si­ni in­san­lı­ğı dün­ya­nın bek­le­di­ği kri­ze kar­şı uyar­mak için ge­len uzay­lı Kla­atu ile yüz­ yü­ze bu­lur. Ne var ki, He­len'in kon­tro­lü dı­şın­da­ki bir ta­kım güç mer­cile­ri, Kla­atu'yu düş­man ola­rak gö­rür­ler ve onun dün­ya li­der­le­riy­le te­ma­sa geç­me­si­ni önler­ler.
He­len ve üvey oğ­lu Ja­cob da, Kla­atu'nun 'Dün­ya dos­tu' bir uzay­lı ol­ma­sı­nın ölüm­cül so­nuç­lar da ve­re­bi­le­ce­ği­ni far­ke­der. He­len'in yap­ma­sı ge­re­ken, dün­ya­yı yok et­mek için ge­len bu varlığa, dün­ya­nın kur­ta­rıl­ma­ya de­ğer bir yer ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­tir; an­cak bu­nun için çok geç kal­mış ola­bi­lir; zi­ra sü­reç baş­la­mış­tır.

  kültür sanat kategorisindeki en yeni içerikler
- Türk sinemasını bekleyen büyük tehlike…
- Sinemeseverler Azalıyor mu?
- Kâbe'deki Osmanlı Revakları Yıkılmayacak...
- TGRT FM 19 Yaşına Girdi....
- Van seyahatim...
- Mona Lisa'nın sırrını çözecek mezar açıldı!
- Cannes Film Festivali Başlıyor!
- İstanbul Film Festivali Başlıyor
- Burhan Kuzu’dan Gündem Oluşturacak Kitap...
- Mesir Festivali Başladı
- 3500 Vakıf Eseri Restore Edildi...
- Vizyona 6 Film Girdi...
- Oscar'a "Zoraki Kral" Damgası...
- Washington'da Osmanlı İzleri...
- Tarihî bir mevlid...
- 2010 Oscar adayları belli oldu...
- Vizyonda Bu Hafta...
- "Muhteşem" Tepki...
- Altın Küre'de "Sosyal Ağ" Damgası...
- "Muhteşem Yüzyıl"a Rekor Şikayet
- Necati Cumalı'nın bilinmeyen şiiri!..
- Mahmut hoca taburcu oldu!..
- Dizi Süreleri Kısalacak mı?
- S. Ahmet Arvasi dualarla anıldı...
- Ulucanlar İşkence Müzesi Oldu...
- Bu kategoridekileri listele
   
SaatliMaarif.com
Sınırı çizilen her özgürlük tanımı kalemimizin mürekkebidir....
Bir Derinev Yapımı