Ana Sayfa
Özel Dosyalar
İnsan ve Toplum
İz Bırakanlar
Faydalı Bilgiler
 
Kültür Sanat
Polemik
Sudoku Oyna
Sesli Kütüphane
İletişim
Hakkımızda
Ö. Çetin Engin
Saflık, tarife muhtaç...
İrfan Atasoy
İyiyim!..
Vehbi Abimizin yazıları
"O büyük günde buluşuncaya kadar sevenlere sabır, selamet;
Mahrum kalmışlara da insaf ve itidal dilerim..." - Vehbi Arvas
Al­tın Ko­za sa­nat festivali
18 Kasım 2008 Salı | 20:52

A­da­na'nın i­kin­ci bü­yük sa­nat et­kin­li­ği ni­te­li­ği ta­şı­yan ve bu yıl 10'un­cu­su ger­çek­leş­ti­ri­le­cek "Altın Ko­za 13 Ka­re U­lus­la­ra­ra­sı Sa­nat Fes­ti­va­li", 20 Ka­sım­da baş­la­ya­cak. A­da­na Büyükşehir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ve 25 Ka­sı­ma ka­dar de­vam e­de­cek fes­ti­val, bu yıl da Tür­ki­ye ve çe­şit­li ül­ke­ler­den çok sa­yı­da sa­nat­çı­yı A­da­na­lı­lar­la bu­luş­tu­ra­cak.

­Fes­ti­va­lin ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği 5 gün bo­yun­ca, re­sim ve fo­toğ­raf ser­gi­le­ri, kon­ser­ler ve söyleşilerin ya­nı sı­ra her yıl ol­du­ğu gi­bi A­da­na A­ma­tör Fo­toğ­raf­çı­lar Der­ne­ği ta­ra­fın­dan düzenle­nen "Al­tın Ka­me­ra Fo­toğ­raf Ya­rış­ma­sı"nin ö­dül tö­re­ni de ya­pı­la­cak.

A­çı­lı­şı A­da­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ti­yat­ro Sa­lo­nu'n­da Öz­de­mir Er­do­ğan kon­se­riy­le yapılacak fes­ti­va­lin "Bir­lik­te Va­ro­luş" baş­lık­lı u­lus­la­ra­ra­sı fo­toğ­raf ser­gi­sin­de Yu­nan fo­toğ­raf sa­nat­çı­la­rı Ge­or­gi­os De­pol­las, Gi­an­nis Di­mo­u, Pe­rik­lis Al­ki­dis, S­te­li­os Efs­tat­ho­po­u­los, Ta­kis Ro­i­da­kis i­le Tür­ki­ye'den Ma­ruf Şi­nik, Re­ha Bi­lir, Sa­dık De­mi­röz, Ti­mur­taş O­nan ve Ha­luk Uy­gur'un e­ser­le­ri gö­rü­le­bi­le­cek.

  kültür sanat kategorisindeki en yeni içerikler
- Türk sinemasını bekleyen büyük tehlike…
- Sinemeseverler Azalıyor mu?
- Kâbe'deki Osmanlı Revakları Yıkılmayacak...
- TGRT FM 19 Yaşına Girdi....
- Van seyahatim...
- Mona Lisa'nın sırrını çözecek mezar açıldı!
- Cannes Film Festivali Başlıyor!
- İstanbul Film Festivali Başlıyor
- Burhan Kuzu’dan Gündem Oluşturacak Kitap...
- Mesir Festivali Başladı
- 3500 Vakıf Eseri Restore Edildi...
- Vizyona 6 Film Girdi...
- Oscar'a "Zoraki Kral" Damgası...
- Washington'da Osmanlı İzleri...
- Tarihî bir mevlid...
- 2010 Oscar adayları belli oldu...
- Vizyonda Bu Hafta...
- "Muhteşem" Tepki...
- Altın Küre'de "Sosyal Ağ" Damgası...
- "Muhteşem Yüzyıl"a Rekor Şikayet
- Necati Cumalı'nın bilinmeyen şiiri!..
- Mahmut hoca taburcu oldu!..
- Dizi Süreleri Kısalacak mı?
- S. Ahmet Arvasi dualarla anıldı...
- Ulucanlar İşkence Müzesi Oldu...
- Bu kategoridekileri listele
   
SaatliMaarif.com
Sınırı çizilen her özgürlük tanımı kalemimizin mürekkebidir....
Bir Derinev Yapımı