Ana Sayfa
Özel Dosyalar
İnsan ve Toplum
İz Bırakanlar
Faydalı Bilgiler
 
Kültür Sanat
Polemik
Sudoku Oyna
Sesli Kütüphane
İletişim
Hakkımızda
Ö. Çetin Engin
Saflık, tarife muhtaç...
İrfan Atasoy
İyiyim!..
Vehbi Abimizin yazıları
"O büyük günde buluşuncaya kadar sevenlere sabır, selamet;
Mahrum kalmışlara da insaf ve itidal dilerim..." - Vehbi Arvas
İpekyolu “Elveda Gülsarı” ile açılacak
17 Kasım 2008 Pazartesi | 22:59

Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan 28 Ka­sım-4 Ara­lık ta­rih­le­ri ara­sın­da bu yıl 3.'sü düzen­le­ne­cek olan "Ulus­la­ra­ra­sı Bur­sa İpek Yo­lu Film Fes­ti­va­li'nin ta­nı­tı­mı ön­ce­ki ge­ce İstanbul Çı­ra­ğan Sa­ra­yı'nda ya­pıl­dı.

Ay sonunda açılacak fes­ti­val, 35 ül­ke­den 130'u aş­kın uzun ve kı­sa met­raj­lı fil­mi sinemaseverle­rle bu­luş­tu­ra­cak. Me­ri­nos Ata­türk Kon­gre ve Kül­tür Mer­ke­zin­de ya­pı­la­cak festi­va­l, Kırgız ya­zar Cen­giz Ayt­ma­tov'un ay­nı ad­lı ro­ma­nın­dan si­ne­ma­ya uyar­la­nan, yö­net­men Ar­dak Amir­ku­lov'un "El­ve­da Gül­sa­rı" ad­lı fil­miy­le baş­la­ya­cak.
Fes­ti­val kap­sa­mın­da bu yıl ilk de­fa Türk film­le­ri­nin ya­rı­şa­ca­ğı "Ulu­sal Al­tın Ka­ra­göz Uzun Met­raj Film Ya­rış­ma­sı" dü­zen­le­ne­cek. "Baş­ka Sem­tin Ço­cuk­la­rı", "Dil­be­rin 8 Gü­nü", "Fırtına", "Git­mek", "Gök­ten Üç El­ma Düş­tü", "Göl­ge", "Ha­ya­tın Tu­zu", "Nok­ta", "Son Cellat" ve "Süt" film­le­ri­nin ya­rı­şa­ca­ğı fes­ti­val­de en iyi fil­me 50 bin YTL, en iyi yö­net­me­ne ise 25 bin YTL ödül ve­ri­le­cek.

Ulus­la­ra­ra­sı ya­rış­ma bö­lü­mün­de ise; "Ai­le­nin De­di­ği Olur", "Bu De­ni­zin Tu­zu", "Car­mo Yollara Düş­tü", "Di­yet", "Eba­bil", "Fu­ji­an'da Hü­zün", "İki Çiz­gi", "İl­gi­siz", "İz Sü­rü­cü", "Tek Ki­şi­lik Dans", "Tho­mas" ve "Uyur­ge­zer Ül­ke" ya­rı­şa­cak. Bu bö­lüm­de en iyi fil­me 40 bin do­lar pa­ra ödü­lü ve­ri­le­cek.


BARIŞIN SİMGESİ
Fes­ti­val da­nış­ma ku­ru­lu üye­le­ri­yle basın toplantısı düzenleyen Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Başka­nı Hik­met Şa­hin, festivalin ba­rışın simgesi olduğunu söyledi.

Kaynak: Bekir Yeniay/Türkiye

  kültür sanat kategorisindeki en yeni içerikler
- Türk sinemasını bekleyen büyük tehlike…
- Sinemeseverler Azalıyor mu?
- Kâbe'deki Osmanlı Revakları Yıkılmayacak...
- TGRT FM 19 Yaşına Girdi....
- Van seyahatim...
- Mona Lisa'nın sırrını çözecek mezar açıldı!
- Cannes Film Festivali Başlıyor!
- İstanbul Film Festivali Başlıyor
- Burhan Kuzu’dan Gündem Oluşturacak Kitap...
- Mesir Festivali Başladı
- 3500 Vakıf Eseri Restore Edildi...
- Vizyona 6 Film Girdi...
- Oscar'a "Zoraki Kral" Damgası...
- Washington'da Osmanlı İzleri...
- Tarihî bir mevlid...
- 2010 Oscar adayları belli oldu...
- Vizyonda Bu Hafta...
- "Muhteşem" Tepki...
- Altın Küre'de "Sosyal Ağ" Damgası...
- "Muhteşem Yüzyıl"a Rekor Şikayet
- Necati Cumalı'nın bilinmeyen şiiri!..
- Mahmut hoca taburcu oldu!..
- Dizi Süreleri Kısalacak mı?
- S. Ahmet Arvasi dualarla anıldı...
- Ulucanlar İşkence Müzesi Oldu...
- Bu kategoridekileri listele
   
SaatliMaarif.com
Sınırı çizilen her özgürlük tanımı kalemimizin mürekkebidir....
Bir Derinev Yapımı